INTERVIU CU AUTORII | SANDRA COROIAN

Stimată audiență, astăzi, în data de 10 iulie, anul 2018, începem un nou proiect. Un proiect inedit, aș zice eu, un proiect la care eu și cu Maria am muncit enorm destul de multicel. 8 autori total diferiți. Toți provenind din România, unii plecați prin Canada (salutări, doamna Tănase), alții nepublicați (bonjour, Flavia), însă toți cu niște cărți extraordinare. În fine, let’s the party begin!

57397ddb-9458-4cf0-b498-eaf968d43f77.jpg
Credit: Ungureanu Maria; fotografa noastra/ our photographerCa prim invitat o avem pe stimabila, mult îndrăgita și adorata doamnă Sandra Coroian, aceasta răspunzând la întrebările noastre cât mai sincer posibil, avem așa:
  1. În primul rând, doamnă Coroian, cum a fost/este experiența dvs. cu scrisul? Cum este să fii autor?

Este o experiență complexă pe care o recomand doar celor ce sunt pasionați de scris. Pentru mine… să fiu autor e excepțional. Am ocazia zilnic să descopăr oameni noi, să împărtășesc idei și să inspir alte persoane să-și urmeze pasiunile.

2. Cărțile dvs. oglindesc, oarecum, aspecte din viața personală? 

Cărțile pe care le scriu, nu au legătură cu viața mea personală. Îmi place să creez lumi, să creez posibilități și povești. Îmi pun sufletul pe foaie, da, dar nu și viața personală.

3. Cum v-a venit să scrieți? 

Dacă te referi la ORIGAMI: Omul de hârtie, e simplu. Nu am vrut să renunț la niște romane pe care le începusem, dar la care mă blocasem, nereușind să le mai continui, așa că le-am pus la un loc și am creat o poveste nouă, mult mai puternică.

4. Ce v-ați dorit să deveniți în copilărie? Dacă autoare, de ce? Dacă altceva, de ce? 

Când eram mică… sincer nu-mi mai aduc aminte, cred că balerină, pentru că la vremea aceea făceam balet.

Acum urmează una dintre întrebările mele preferate, stați să vedeți! Care au fost etapele scrierii operei dvs.? 

Hmm… nu știu neaparat dacă am etape. În principiu, dacă am o idee încep să o pun pe foaie și de acolo dezvolt. Când termin de scris un roman, urmează corectarea, editarea pe care le fac de cel puțin 4-5 ori înainte să trimit manuscrisul la editură și înainte de a intra la tipar, mă mai uit de cel puțin două ori peste el.

Dacă tot suntem la subiectul carte, haideți să vedem ce anume citește doamna Coroian, așa căăă.

6. Care este cartea dvs. preferată? Dar autoarea/autorul? 

Cartea preferată… ar fi mai multe, dar să spunem The time traveler`s wife (Soția călătorului în timp) de Audrey Niffenegger. Autor preferat, din străinătate: Ryu Murakami, din țară: Liviu Surugiu.

Urmează o întrebare la care, doamna Coroian ne-a răspuns doar cu un cuvând, însă acesta are un sens foarte deep și foarte dezvoltat.7. Ce v-a adus în lumea lecturii și a scrisului? 

Imaginația.

Următorul răspuns, să zic așa, este o apreciere adusă unuia dintre dragii noștri autori români, deci să-i dăm bătaie să aflați despre cine tot îndrug   spun eu aici.

8. Cine este persoana care vă inspiră? Ce anume vă inspiră? 

Persoana care mă inspiră mereu de când am descoperit-o și mă face să vreau mereu mai mult de la mine este autorul Liviu Surugiu pe care îl respect enorm de mult. Mă inspiră pentru că a ajuns să fie unul dintre cei mai buni autori de SF din țară și a câștigat respectul celor din lumea literaturii prin lucrările sale excepționale.

Din lumea cărților aș spune tot el, dar și Stephen King. Stephen King pentru că pe lângă faptul că este un geniu al literaturii, a câștigat admirația și respectul oamenilor la nivel internațional. Ceea ce plănuiesc să fac și eu.

Nu se putea să nu intreb de ce a ales genurile, timpurile și locurile abordate de dânsa, iar ea a răspuns, foarte bine punctat, așa:

Pot spune că genul m-a ales pe mine, având în vedere că înainte de a publica nu obișnuiam să citesc SF și nici nu scriam așa ceva. Mi-am descoperit nișa fără să o caut. Personajele se „auto-crează” dacă pot spune așa, odată cu acțiunea care se desfășoară pe parcursul cărții. Referitor la locație și timp, îmi place să creez lumi noi și mereu prefer să trăiesc în viitor. Trecutul nu poate fi viitor, iar prezentul va fi mereu trecut. Așadar, privesc mereu înainte.

Iar, pentru ultima întrebare, am ales ceva foarte inteligent bun pentru voi, cât și pentru autorul în cauză:

10. Cum ați putea încuraja o persoană care dorește să scrie, însă nu are curaj? 

În primul rând nu are de ce să-i fie teamă. Dacă simți să faci asta, trebuie să o faci. Ideea este că nimeni, nici cei mai mari autori din lumea asta nu s-au născut genii, n-au scris mereu atât de bine. Este un proces întreg prin care un scriitor trebuie să treacă pentru a ajunge la un anumit nivel. Așadar, vrei să scrii? Scrie, citește, citește și mai mult, caută o idee care ar putea lăsa lumea cu gura căscată și demonstrează de ceea ce ești în stare.

Stimați cititori, stimată doamnă Coroian, eu, D. Nati, alături de echipa lovishzone vă mulțumim pentru timpul acordat, pentru atenție și pentru răbdarea de răspunde la întrebări. Staaaaaai, oprește-te! Am o micuță mare surpriză!

Când se va termina acest proiect (de astăzi în exact 3 săptămâni) voi posta un giveway (cât și pe instagramcât și pe facebook. Așa că, vă rog să citiți foarte bine și cu atenție TOATE interviurile.O zi frumoasă, my loves!As usual, I’ll translate this article (interview – in this case) in english, so here is the english version!

Dear audience, today, on the 10th of July 2018, we’re starting a new project. A unique project, I’d say, a project on which I and Maria worked fairly hard. Eight extremely different authors. All of them originating in Romania, some of them settled abroad, in Canada (hello, Mrs. Tănase), some unpublished yet (bonjour, Flavia) but all talking about some extraordinary books. Anyway, let the party begin!

1. First of all, Mrs. Coroian, how would you describe your experience of writing? How does it feel to be an author?

R: It’s a complex experience which I only recommend to those who are passionate about writing. For me… to be an author is something exceptional. I have the daily opportunity to discover new people, to share my ideas and inspire others to follow their passions.

2. Do your books mirror in anyway aspects of your personal life?

R: The books I write have nothing to do with my personal life. I like to create worlds, to create possibilities and stories. Yes, I put my soul on paper, but not my personal life.

3. How did you come up with the idea?

R: If you are referring to ORIGAMI: The paper man, it’s simple. I didn’t want to give up on some of the novels I started writing, but on which I got stuck not being able to continue them, so I put them all together and created a new and more powerful story.

4. What did you dream of becoming when you were little? If the answer is “an author”, why? If something else, why?

R: When I was little… honestly I can’t remember, I think I wanted to be a ballerina because at that time I was studying ballet.

5. And now here comes one of my favorite questions of all time, just wait and see! What are the steps you follow when writing a novel?

R: Hmm… I don’t think I have steps that I follow. Mainly, if I have an idea, I start writing it down and from there on I just keep building on it. When I finish writing a novel, the next thing I do is correct and edit it, something that I usually do for at least 4-5 times before sending the manuscript to the publishing house; and before sending it to the print, I proof read it for at least two more times.

Now that we mentioned it, let’s see what Mrs. Coroian usually reads.

6. Which is your favorite book? What about favorite author?

R: My favorite book… there would be many, but let’s just say The time traveler’s wife by Audrey Niffenegger. My favorite foreign author: Ryu Murakami, from my country: Liviu Surugiu.

Up next, a question to which Mrs. Coroian gave us a short but with a very deep meaning, answer.

7. What made you step into the world of literature?

R: The imagination.

8. Who inspires you? What really inspires you?

R: The person who inspires me the most from the moment we’ve met and who makes me want more of me all the time is the author Liviu Surugiu, whom I deeply respect. He inspires me because he got to be one of the most brilliant Sci-Fi authors in our country and he earned the respect of the readers as well as of other writers through his exceptional works.

Referring to the book world, I’d say again him but also Stephen King. Stephen King, because besides the fact that he’s a genius of literature, he gained the admiration and respect of people on an international level; which I also intend to do.

9. I just couldn’t refrain from asking why she chose the genre, time and space she did, so here is her very straight forward answer:

R: I’d say the genre picked me, seeing how before I published I didn’t use to read nor write Sci-Fi. I discovered my niche without searching for it. My characters “auto-develop” themselves if I may say so, along with the story-line that unravels through the book. Regarding the space and time, I like to create new worlds and I always prefer to live in the future. The past can’t be the future, and the present will always be past. So, I always look forward.

10. How would you encourage someone who would want to start writing but isn’t courageous enough?

R: First of all, they have nothing to be scared of. If you feel like doing it, you should do it. The thing is that no one, not even the greatest authors in the world, is born being a genius, they didn’t write like they do now when they started off. It’s a whole process through which a writer must go to get to a certain level. So, you want to write? Write, read, read some more, search for an idea that could amaze the world and show them what you are capable of.

Dear readers, dear Mrs. Coroian, I , D. Nati, along with the lovishzone team, thank you for your time, for your attention and for your patience to answer our questions. WAIT, just stop for a second! I have a little big surprise for you!

When this project reaches an end (precisely three weeks from now) I’ll post a giveaway (on instagram and facebook) So, please read carefully ALL the interviews. Have a lovely day, my dears!

STAFF: Dogaru Natalia: dogarunati@gmail.com

Ungureanu Maria (thank you for the photos): viata1deadolescent@gmail.com

Publicitate

6 gânduri despre „INTERVIU CU AUTORII | SANDRA COROIAN

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s